SKUTECZNA WINDYKACJA

SKUP WIERZYTELNOŚCi

WYWIAD GOSPODARCZY

Szybki kontakt: (32) 204 30 64 pn. - pt.
od 7:30 do 16:00

Nasze usługi

Oferujemy kompleksową pomoc prawno-windykacyjną m.in. w zakresie:
  • windykacji wierzytelności na zlecenie (inkaso),
  • wykupu wierzytelności (umowa przelewu i powierniczego przelewu wierzytelności),
  • pośrednictwa w sprzedaży wierzytelności (giełda wierzytelności),
  • sprawdzania wypłacalności kontrahentów zarówno obecnych, jak i przyszłych (wywiad gospodarczy).
Nasze działania w ramach postępowania windykacyjnego obejmują następujące etapy:
  • etap polubowny (podejmowanie dialogu z dłużnikiem, negocjacje, ewentualne zawarcie ugody),
  • etap sądowy (skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego przez współpracującą z nami kancelarię adwokacką),
  • etap egzekucyjny (skierowanie sprawy do komornika przez kancelarię adwokacką i monitorowanie postępów egzekucji).

Oferujemy możliwość windykacji na koszt dłużnika – zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019 poz. 1649).